TA_fin


TOKEN:FIRSTNAME

település adatlapja

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete az ÁROP-1.1.22-2012-2012-001 számú a „Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” című projekt keretében egy teljes körű, országos felmérést végez a települési önkormányzatok jegyzőinek körében.

A projekt célja, hogy átfogó helyzetképet adjon az önkormányzati hatáskörben lévő helyi közszolgáltatások ellátásáról, az átalakítás első tapasztalatairól, ezzel segítséget nyújtson a szükséges végrehajtási jogalkotáshoz, a finanszírozási rendszer kialakításához, illetve az önkormányzatok helyi szolgáltatás-szervezési reformlépéseinek megalapozásához.

Távlati célunk egy, a helyi közszolgáltatások országos szintű nyilvántartását, komplex értékelhetőségét és a kapcsolódó pénzügyi tervezést szolgáló információs rendszer létrehozása, aminek a teljes körben felvett adatok egy előkészítő bázisát alkotják.

Felmérésünk két részből áll: egy települési adatlapból és egy jegyzői kérdőívből. Az alábbi kérdőív az Ön jegyzősége alá tartozó települések adatait méri fel az egyes helyi közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatban. A válaszadást akárhányszor megszakíthatja, ilyenkor a kilépéshez használja a "Később visszatérek" feliratú gombot a kérdéscsoport végén. A kitöltés több személy bevonásával történhet, tehát továbbküldheti a linket olyankor, ha egy másik település adatait illetően más, pl. az ottani kirendeltségen dolgozó kolléga a kompetens.

A feleletválasztós kérdéseknél a megfelelőt kérjük bejelölni. Kifejtendő kérdésnél kérjük, hogy rövid választ adjon. Az egységes kódolás érdekében a legtöbb kérdésnél ugyanaz a standard szolgáltatáslista szerepel, emiatt előfordul, hogy a kérdések néhány szolgáltatásra nem értelmezhetők, ilyenkor a szolgáltatás sorát kérjük, hagyja üresen.

Szíveskedjen a települési adatlapok mellett a jegyzői kérdőívet is kitölteni!

Kapcsolattartó: Dombi Péter, e-mail: dombi@rkk.hu.
Levelezési cím: MTA KRTK 7601, Pécs, Pf.: 199, tel.: 0672/523-800; fax: 0672/523-803.

Köszönjük együttműködését!