WaterSTEAM - TR • Paydaş Anketi


Landscape, water and active citizenship: a nature-based STEAM teaching methodology

Bu anket, WaterSTEAM Erasmus + projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. WaterSTEAM, orta öğretim için, eğitimde kapsayıcı ve iş birliğine dayalı bir STEAM yaklaşımını benimseyen, yenilikçi ve bütünleşik bir öğrenme yöntemi önermektedir. Peyzaj ve suyun peyzajı şekillendirmedeki rolü bu projenin ana konusudur. Peyzaj sadece bir manzara anlamına gelmeyip, tarih, kültür ve tabiat arasında kuvvetli bağlar kuran değerler bütünüdür. Tarım ve orman, Doğal kaynaklar, Turizm, Çevre yönetimi, İklim değişikliği, Yerleşim, Gelişim ve Kalkınma peyzajın değişimine katkı sunan bazı etkilerdir.

STEAM, öğrencinin araştırmasında, diyalog kurmasında ve eleştirel düşünmesinde rehberlik etmek üzere Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematiği kullanan, öğrenmeye yönelik eğitsel bir yaklaşımdır.

Önerilen eğitim metodolojisinin temel amaçlarından biri de, proje temasıyla ilgili çok çeşitli alanlarda (ör. Örgün ve yaygın eğitim, araştırma, çevre bilinci, peyzaj / su / çevre yönetimi ve planlama) aktif olan dış uzmanları (paydaş organizasyonları) öğrenme sürecine katkıda bulunmaya davet etmektir.


Bu araştırma çalışmasına katılımınız isteğe bağlıdır. Anketi cevaplamanız yaklaşık 15 dakika sürecektir. Yanıtlarınız gizli tutulacak ve kimliğinizi tanımlayıcı bilgiler toplanmayacaktır. Veriler toplu halde analiz edilecektir. Bu çalışmanın sonuçları sadece bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Bu bağlantıdaki veri koruma ve işleme hakkındaki bilgileri ekte verilen linkten okuyabilirsiniz. Anketi doldurarak, kişisel verilerinizin işlenmesine WaterSTEAM projesi kapsamında yetki vermektesiniz.

 

Eğer aşağıda listelenen paydaş gruplarından birine dahilseniz, önerilen eğitim yaklaşımı ile ilgili dış uzman olarak katkıda bulunmanızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz: Üniversite, eğitim yöneticisi, bilim dernekleri, çevre koruma ve yönetiminde aktif sivil toplum kuruluşları, su ve peyzaj yönetimi otoriteleri, mekansal planlama otoriteleri.


Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.