WaterSTEAM - HU • Stakeholderek kérdőíve


Landscape, water and active citizenship: a nature-based STEAM teaching methodology

Ezt a kérdőívet a WaterSTEAM Erasmus+ projekt keretében fogalmaztuk meg. A WaterSTEAM a középfokú oktatáshoz fejleszt és javasol innovatív és integrált tanulási módszertant, amely az inkluzív és együttműködésre ösztönző STEAM megközelítésen alapul. Az oktatási projekt fókuszában a táj, a táj értékei és a víz szerepe áll. A STEAM olyan oktatási megközelítés, amely a tudományos (Science), technológiai ismereteket kívánó (Technology), műszaki tantárgyak (Engineering), művészeti tantárgyak (Arts) és a matematika (Mathematics) összekapcsolódásán keresztül hat a diákok érdeklődésére, ösztönzi őket a dialógusra és a kritikus gondolkodásra.

 

A javasolt módszertan egyik fő célja, hogy a projekt témájához kapcsolódó területeken (pl. formális és nem formális oktatás, kutatás, környezettudatosság, táj / víz / környezetgazdálkodás és tervezés) jelen lévő aktív szervezeteket külső szakértőként meghívja, hozzájárulva az oktatási folyamathoz.

A részvétel a kutatásban önkéntes. Az online felmérés kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe. Válaszait bizalmasan kezeljük, és nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas információkat (a felmérés nem tartalmaz olyan kérdéseket, amelyek segítségével személyesen azonosíthatjuk Önt). Az adatokat csak összesített formában elemezzük. A tanulmány eredményeit csak tudományos célokra fogjuk felhasználni. Az adatvédelemmel és kezelésével kapcsolatos további információkat ezen a linken találja. A kérdőív kitöltésével felhatalmazza a WaterSTEAM projektcsapatát, hogy itt közölt adatait feldolgozzuk.

Köszönjük a kitöltésre szánt idejét!